Yearly Archives: 2017

Ve znamení pozitivní energie

Naslouchat sobě ve spojení mysli, těla a duše. 

Psychická vyrovnanost a fyzické zdraví není něco, co funguje u člověka samo sebou. Je třeba o ně preventivně a průběžně pečovat a kultivovat je. Vnímat a přijmout jako jistou osobní moc a kompetenci k životu s odpovědností k sobě, ke svým bližním a k...

Číst více

Závislost na IT technologiích lze léčit – V. část

Jde o to, držet věci, které mají sloužit člověku (jak již jsem zmínila) v jejich funkční podobě a významu.  Mít jasně stanovenou relaci: mezi sebou a PC a mobilem v jejich účelném používání, v němž by neměly nahradit pro nás jiné důležité aktivity a potřeby.  Závislé on-line chování má své stereotypní reakce, automatismy, které postupem času...

Číst více

Moderní technologie (mobil, počítač, internet, sociální sítě) jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem – IV. část

Jako je tomu v případě jakékoli záměny funkce toho, co má člověku sloužit, aby svůj život obohatil, zkvalitnil ... a nikoli, aby se stal otrokem něčeho, co představuje pouze jeden rozměr vícedimenzionálního modelu našeho bytí. Svoji ostražitost vyžaduji zejména technologické aplikace, které nabízejí svým uživatelům imitování nebo vůbec nahrazení lidských schopností a reakcí.  Např....

Číst více