Co je pedagogicko – psychologická poradna dospělých

Pedagogicko – psychologická poradna dospělých je jednou ze služeb v oblasti péče o zdraví a osobní rozvoj člověka. Do poradny dospělých přichází klient za psychologem (pedagogem) s cílem poradit se o problému či životní události, které neumí řešit sám. Poradenství nabízí prostor pro spolupráci v tematicky zaměřených konzultacích z hlediska postižení edukačních psychologických aspektů. Psycholog-pedagog vystupuje vůči klientovi v přímém vedení v roli experta, školeného znalce. To ovšem zároveň nevylučuje aktivní...
Číst více

Co je psychoterapie

Psychoterapie je druhem individuální a skupinové péče o duševní (psychickézdraví člověka, kterou poskytují terapeuti s určitým stupněm psychologické vzdělanosti a nezbytnou certifikací absolvovaného psychoterapeutického výcviku. Lidé přicházejí za psychoterapeutem v různém stavu psychické nestability, potíže, bolesti, trápení, neporozumění sobě a jiným lidem. Účelem psychoterapie je tedy léčit – uzdravit klienta. Je třeba k tomu nalézt a realizovat odpovídající terapeutické postupy a způsoby nebo alespoň přispět ke zlepšení klientova zdravotního stavu a...
Číst více