Co je psychoterapie

Psychoterapie je druhem individuální a skupinové péče o duševní (psychickézdraví člověka, kterou poskytují terapeuti s určitým stupněm psychologické vzdělanosti a nezbytnou certifikací absolvovaného psychoterapeutického výcviku. Lidé přicházejí za psychoterapeutem v různém stavu psychické nestability, potíže, bolesti, trápení, neporozumění sobě a jiným lidem. Účelem psychoterapie je tedy léčit – uzdravit klienta. Je třeba k tomu nalézt a realizovat odpovídající terapeutické postupy a způsoby nebo alespoň přispět ke zlepšení klientova zdravotního stavu a...
Číst více

Co je koučink

Koučink (Coaching) je individuální metodou ‘učení se’. Základním stavebním kamenem koučinku je efektivní verbální interakce mezi koučem a klientem. Jejím smyslem je dosažení aktivní konstruktivní spolupráce na stanovení cíle a následně i jednotlivých kroků (alternativ), které vedou k řešení problému a/nebo jsou zaměřeny na osobní rozvoj klienta a konkrétní realizaci změn v jeho životě. Klient, přicházející se svoji tzv. žádostí si v prvé řadě musí uvědomit své reálné potřeby, které mohou případně i jeho hypotetický (dosud předpokládaný) cíl...
Číst více