Psycholog Praha – ceny a způsob platby

Smluvní podmínky platby

Individuální sezení - koučink, psychoterapie a poradenství – 500 Kč / 60 - 75 minut.

Sezení s párem v psychoterapii – 600 Kč / 60 - 90 minut.
pozn.: Např. v případě, že individuální sezení vyžaduje přechod do párové terapie (z hlediska efektivity řešení tématu i zájmu dalšího účastníka).

Série šesti individuálních sezení – 5 placených sezení + 1 sezení zdarma (2.500 Kč).
pozn.: Platnost série je 3 měsíce.

Platba za službu je hrazena po absolvování sezení (konzultace) formou peněžní hotovosti.

Po prvním sezení, při objednání na další, klient platí navíc jednorázovou zálohu 500 Kč, tj. částku v plné výši jednoho sezení (500 Kč sezení + 500 Kč záloha). Po ukončení využití našich služeb (z rozhodnutí jedné i/nebo druhé strany) tuto zálohu klientovi vrátíme. Nedostaví-li se klient na domluvený termín sezení nebo jej včas (nejpozději do 17h předešlého dne) nepřetermínuje, dochází z jeho strany k uzavření spolupráce a zálohu nevracíme. Bude použita na pokrytí našich časových výdajů s tím spojených. Klient má tedy v rámci spolupráce s námi k dispozici tyto možnosti: 1. domluvený termín sezení s možností přeobjednání; 2. termín vrácení zálohy v případě zrušení dohodnutého termínu nebo v případě ukončení spolupráce v posledním sezení (pozn.: záloha neslouží jako vstupní registrační poplatek k evidenci klienta a ani se nejedná o uloženou finanční částku, určenou k jakémukoliv pozdějšímu libovolnému vyzvednutí ze strany klienta).