Jak řízenou imaginací k větší sebedůvěře, psychické odolnosti a výkonnosti.

Část V.

Síla našeho JÁ je v kvalitě spolu-bytí s druhými.

Vědomí vlastní hodnoty je nejen nezbytností pro sebedůvěru a přirozený vývoj naší osobnosti, ale také pro pocit, že můžeme působit pozitivně na své okolí, něco dát do pohybu, ovlivnit, změnit. Žijeme ve svobodné éře sem tam v nesvobodě. Promlouvají nebo recyklují různé ismy. Konformismus. Materialismus. Radikalismus. Extrémismus. Pragmatismus. Individualismus. Relativismus. Minimalismus… Zvláště s důrazem v propojení na komunitní život, společenský status, životní standard a styl, etnicitu, víru, subkulturu, image, pracovní a společenskou úspěšnost v pavučinkách sociálních dějů a sítí. Ze všech stran zní: zaregistrujte se! Nebo: pozor, jste registrováni! To už je esprit elektronické optiky současného a budoucího životního prostoru na této planetě. Popelce by se dnes opravdu těžce říkalo: mlha přede mnou, mlha za mnou. Životní témata parafrázují a skloňují moc peněz ve všech odstínech. Módní konzum, chtíče, nároky ve stylu „užít si“, boje „kdo z koho“ se denně rivalsky konfrontují s pojmy lásky, porozumění, pomoci, vzájemnosti a pohody. Psychologické nástroje v edukci s diskriminačními, rasistickými, sociálně agresivními trestnými činy a průšvihy - šikana, kyberšikana, gangstocking, mobbing, bossing – striktně poukazují na horu slabošství, komplexů, stavů méněcennosti, různých psychopatií a nedostatečností. Osobní neštěstí a smutek v dezorientovaném stavu hodnot a potřeb. Projevy zla jsou vykonstruované destruktivní kompenzace všeho, co v životě chybí a po čem se vynořuje touha! Smůla, žádná kriminalita neotvírá cestu vnitřní pravé síle našeho JÁ – ledaže tak s velkou objížďkou. Tedy zpátečku - je to naopak. Devastuje vnitřní zdroje, potenciál, možnosti, podmínky a osobní svobodu. Preventivní osvěta, psychoterapie, koučování a poradenství směřují k návodům uvědomění si silného JÁ ve společných pozitivních lidských prioritách a humánních cílech bez rozdílu. Podporují v tomto smyslu více to, co je či může být psychosociálním vlastnictvím a ziskem úplně každého - viz osobní kvality a normy společenského soužití (domov, láska, práce, rodina aj.). K tomu, co nás spíše propojuje, než to, co nás rozděluje a odděluje vysokými ploty a pancéřovými zdmi. Silné JÁ odmítá nadvládu zla, nefunkční diktáty a stereotypy, právě tak jako slepé milosrdenství. Ani se nezabývá primárně otázkou totality životních a sociálních jistot se záručním listem. Nic není forever. Nic nemá být na úkor druhého. Všechno může mít potenciálně prvek happy. Zajímavost, realizovatelnost, jednoznačnost, účelovost, důležitost, efektivnost, přitažlivost životních potřeb a cílů zvyšují pravděpodobnost jejich dosažení. Síla našeho JÁ roste úspěšností, výkonností, často vzájemnou účastí. Který předmět, nacházející se ve vaší momentální blízkosti, by symbolizoval vaši aktuální nebo celkovou úspěšnost? A jak by probíhal rozhovor nebo diskuse, kdybyste měli svoji úspěšnost obhájit? Kolik stanovisek nebo argumentací, a ke komu, by to vyžadovalo? Váš privátní papír se sociogramem kolegiality, kamarádství, přátelství v tomto směru navíc hodně prozradí o vašich možnostech, sociálních potřebách, kontaktech – funkčních i nefunkčních, konfiguracích vazeb s druhými, včetně jejich kvality, smyslu, frekvenci, specifikách a účincích ve vašem pracovním i osobním životě. Například: s kým nejraději spolupracujete? S kým to jde nejefektivněji? Kdo je váš oponent? S kým byste jeli na dovolenou? Koho byste si nepozvali nikdy domů? Kdo vás motivuje a inspiruje? Kdo vám naslouchá a je vaší podporou? Ke komu byste šli pro radu? Na koho byste si dali raději pozor? Co a komu byste chtěli cokoliv o sobě sdělit? Sebedůvěra a psychická odolnost v komunikačních situacích jakéhokoliv významu sehrávají logicky vzato klíčovou roli.

DK