Principy našich služeb – koučink, psychoterapie, psychologické poradenství

Každý člověk má právo na řešení svého problému. Někteří lidé se obávají navštívit kouče, psychoterapeuta, psychologa v oblasti péče o duševního zdraví a osobní rozvoj z důvodu svých nesprávných předsudků, aby nebyli označeni za blázny, podivíny, různě neschopné jedince, protože jimi nejsou. Řeší svoje problémy spíše v okruhu kamarádů, kolegů a rodinných příslušníků. Zpravidla to ovšem nebývá tou nejlepší cestou, ačkoli tito lidé jinak tvoří nepostradatelný životní kontext každého z nás. Naše zaměření služeb tvoří v tomto duchu jistý odborný mezičlánek mezi klinicky orientovanou péčí o člověka a mezi péčí v okruhu přátel a blízkých. A je tímto adresné na klienta, který je schopen plnit svoje společenské role (pracovní, soukromé) a přichází z vlastního rozhodnutí nebo na základě doporučení svého psychiatra.

Naše práce je založena na:

  • respektu a oboustranné důvěře mezi koučempsychoterapeutem, psychologem a klientem, které vytvářejí bezpečný prostor pro jejich spolupráci.
  • efektivní volbě metody – viz koučování, psychoterapie, poradenství - ze strany odborníka. Rozhodujícími faktory pro posouzení jsou: téma/problém, osobnost klienta a jeho životní kontext.
  • zásadách diskrétnosti k informacím a anonymitě klienta /etický kodex práce/. Naše služby nejsou finančně hrazeny zdravotní pojišťovnou – tj. neposkytujeme informace (odborné posudky, hodnocení, statistiky) tzv. třetí straně (úřadům, médiím aj.).
  • dodržování norem v oboru firemního podnikání – nenahrazujeme služby v oblasti zdravotnictví (neprovádíme psychiatrické a klinicky psychologické diagnózy).
  • dodržování předem smluvených termínů jednotlivých sezení. V případě nezbytné absence ze strany klienta prosíme o včasnou omluvu, pokud možno alespoň 2 dny předem.
  • poskytování služeb - koučink, psychoterapie, poradenství pouze v českém (slovenském) jazyce.
  • nestranném (nezávislém) přístupu v bezprostředním setkání s klientem. Neposkytujeme online služby - koučink, psychoterapie, poradenství. E-mailová a telefonní komunikace umožňuje pouze objednání klienta v určených kontaktních hodinách.
  • žádosti vůči klientovi o vypnutí veškeré elektroniky (mobily, tablety aj.) v rámci jejich sezení z následujících důvodů: - působí zejména jako rušivý element, - může být zneužita k nežádoucímu nahrávání sezení, např. v mylné domněnce, že jde o způsoby práce/volbu metody, které jsou použitelné i pro ostatní s tzv. "podobnými problémy (tématy)" i jinak. Těšíme se na Vás se zájmem o smysluplnou spolupráci ve vzájemné důvěře a respektu.