Psychologická poradna a osobní koučink - cesta ke štěstí, úspěchu a rozvoji

Všichni se chceme radovat ze života a procházet situacemi v psychické rovnováze. Člověk však dokáže žít někdy v mnoha iluzích, trápeních, mylných očekáváních a úsudcích. Rovněž nemáme stejné šance a podmínky proplouvat zdárně životem plným otazníků. Nicméně každý problém má v sobě skrytou příležitost k řešení a vnímání překážky jako výzvy – třeba k osobnímu růstu a péči o své duševní zdraví.

Na koučování, psychoterapii a pedagogicko - psychologickém poradenství je přitažlivé to, že vedou člověka k upřímnému zájmu pochopit v jakých souvislostech se odehrává jeho život. Odhalují ho v samotné podstatě jeho „bytí“ – to, co je nám všem bazálně společné, a stírají tak hranice mezi lidmi navzájem. Jediná zeď, která zůstává, vychází z respektu k individualitě každého z nás. Kouč, psychoterapeut, psycholog - pedagog učí člověka vidět sebe samého ve velikosti jedinečné osobnosti s originalitou svého života, právě tak, jako „funkční prvek“ určitého celku/systému/instituce: kamarádství, party, skupiny, týmu, partnerství, rodiny, sousedství, politické strany, firmy, národa.

Koučování, psychoterapie a pedagogicko - psychologické poradenství nás směřují k uvědomění si vlastních pozitivních priorit, čímž současně zvyšují i naši vnímavost k potřebám ostatních. A jde o to, nalézt pro sebe životní prostor, v němž se vlastní seberealizace účinně propojí se zájmy druhého.


NA JAKÝCH PRINCIPECH FUNGUJEME

Někteří lidé se obávají navštívit kouče, psychoterapeutapsychologa v oblasti péče o duševní zdraví a osobní rozvoj z důvodu svých nesprávných předsudků, aby nebyli označeni za blázny, podivíny, různě neschopné jedince, protože jimi nejsou. Řeší svoje problémy spíše v okruhu kamarádů, kolegů a rodinných příslušníků.
zobrazit celý článek


NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA

Mezi nejčastější témata klientů patří: nízké sebevědomí a nedostatečná sebedůvěra, úzkosti a strach, sebeprezentace v práci i v soukromí, problémy s navazováním kontaktů, selhání v zaměstnání, problémy ve vztazích v osobním životě i na pracovišti, pocity beznaděje...
zobrazit celý článek