Psycholog Praha – profil

Profil kouče, psychoterapeuta a psychologa

Dana Kubečková - psychoterapeut, kouč osobního rozvoje, poradenský psycholog dospělých, andragog. V práci s klienty řeším témata/problémy z individuálního, párového, rodinného a pracovního kontextu. V průběhu života jsem působila na různých pracovních pozicích v oblasti kultury. Zaměřovala jsem se zejména na aplikovanou psychologii v oblasti umění a tzv. prožitkovou psychoterapii. Po magisterském absolutoriu na FF UK jsem působila jako psycholog (Česká televize), odborník v oblasti psychologie reklamy a umění (Kongresové centrum, Praha), privátní psychoterapeut, pedagog volnočasových aktivit, pedagogicko-psychologický poradcepsychoterapeut a lektor (Česká spol. pro duševní zdraví, Czech Epilepsy Association-Společnost E), poradenský psycholog, psychoterapeut, kouč (např. v Health & Beauty club Oasis CITY Prague a v současnosti v Rai Kalokagathia /KTP Praha (koučink-terapie-poradenství).

Vzdělání: Střední knihovnická škola v Praze. (1) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - obor: etnografie a folkloristika (tzv. mimořádné studium), dále pak interdisciplinární zaměření studia v oborech: andragogika - psychologie - pedagogika, v jehož rámci jsem absolvovala diplomy, tematicky zaměřené na: vliv výtvarné výchovy na člověka (Mgr.), a poté na pedagogicko-psychologické aspekty komunikace (PhDr., Ph.D.) v postgraduálním studiu (absolutorium 2002).

(2) absolvování atestací: na Katedře jednooborové psychologie, Katedře pedagogiky, Katedře andragogiky aj. 

(3) certifikace z psychoterapeutických výcviků pod dohledem zkušených supervizorů: Systemická psychoterapie – Institut pro systemickou zkušenost, Praha – člen Evropské Asociace pro psychoterapii, akreditace jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví. (Rámec výcviku: individuální a rodinná terapie, konstruktivismus, epistemologie, teorie sociálních systémů, komunikační terapie, klinická teorie, narativní přístupDůraz na praktikování a supervizi, kasuistické analýzy). Hypnotická psychoterapie Miltona H. Ericksona – Institut SPAS Praha(Rámec výcviku: filozofie ericksonovského přístupu, konstruktivní terapeutický rozhovor, techniky v hypnoterapii, možnosti hypnotických indukcí apod.) Dramaterapie – Hudebně dramaterapeutická sekce při České lékařské společnosti J. E. Purkyně. (Rámec výcviku: struktura a výstavba dramaterapeutického sezení, práce s rolí, psychodrama, sociodrama, strukturované drama apod.) Rétorika a komunikace – AHA Public Relations Agency. Komunikace, vyjednávání, mediace – Centrum dohody, Praha, akreditace MŠM. Transakční analýza – Česká asociace transakční analýzy, Praha. (Rámec kurzuI. Stupeňtransakčně analytické intervenceautonomie a terapie, základní koncepty – egostavů, discountu, strukturování času apod.)

(4) absolvování kurzů, seminářů a workshopů na Pražské VŠ psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta (KBT – Kognitivně behaviorální techniky, Techniky Carla Rogerse, Komunikační techniky, Komunitní a skupinová psychoterapie, Taneční terapie, Arteterapie, Muzikoterapie, Dynamika skupinového dění, Psychoterapeutické techniky šamanismu.)

(5) K mým profesionálně zájmovým aktivitám patří mnohaletá spolupráce se synem v oblasti baletního umění, tance, pohybové kultury a scenáristiky, a s dcerou v oblasti výtvarného umění.

kubekcova