Psychoterapeut Praha

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie spočívá v individuálním přístupu psychoterapeuta ke klientovi v empatické atmosféře navozující pocity bezpečí – také viz Co je psychoterapie?

Již samotné klientovo sdělení, volné povídání o problému pro něho představuje často výrazný posun ve zlepšení jeho psychického stavu, neb při tom dochází k a/ nezbytnému spolu-sdílení problému/tématu a za b/ k odbornému náhledu a přístupu ze strany terapeuta v roli tzv. nezávislého, nestranného průvodce (pozorovatele).psychoterapii v žádném případě neprobíhá verbální hodnocení myšlení a emocí klienta, jeho srovnávání s druhými, klasifikování jeho (ne)úspěšnosti a výkonnosti v životě apod. ze strany terapeuta. To ovšem v některých případech nevylučuje evidenci vstupní i průběžné diagnostiky psychického stavu klienta.

Průběh psychoterapeutického procesu je zacílený na tzv. intrapsychické zvědomování klíčových momentůčímž postupně dochází k rozbití celkové problémové struktury a následně i k úlevě od psychické zátěže (bolesti) s tím spojené. Psychoterapeut také často využívá škály různých abreakčních i/nebo relaxačních metod, které klienta rovněž mohou osvobodit od nežádoucích (sebedestruktivních) emocí a myšlenek. Smyslem jakékoliv psychoterapie však není vázat klienta k psychoterapeutovi. Spolupráce mezi nimi nemá vést k expanzi absolvovaných sezení, nýbrž ho směřovat k nálezu a fixaci vlastní psychické soběstačnosti v jeho psychosociálním a subkulturním kontextu.