Archiv pro kategorii: Nezařazeno

Partnerské seznamování v každém věku

O lásce toho bylo již mnoho zmíněno a vytvořeno - různá doporučení, kauzy, romány, poezie, filmy, lidová vyprávění, obrazy, sochy... artefakty, objekty, fantazie i četné dokumentace od aktivit prvotních kontaktů přes vyznání až po vzpomínání, úmrtí a truchlení. Láska je věčné téma s nekonečnými projevy jejího vyjádření. Jednou z možných forem lásky je...

Číst více

Mít na dotek druhého

Na potřebu a možnost mít druhého, co by partnera v dlouhotrvajícím vztahu, poukazují naše vzájemné sympatie - láska: sdílet oboustranně své zážitky/zkušenosti, myšlenky a emoce - plodit a přijímat s odpovědností potomky - zakládat rodinu jako semknutou pospolitost s určitým životním stylem a standardem - mít zájem znát a řešit vespolek dobré i zlé - opečovávat...

Číst více

Uchopit svůj časoprostor

Pro zdravější, šťastnější a odolnější život je důležité si dopřát čas pro sebe. Je to váš intimní prostor, ve kterém se nemusíte nechat pohltit každodenností, stresovat životními úkoly s časovou náročností a odpovědností, řešením vleklých pracovních témat beze smyslu, ale i zabývat nefunkčně mnohými přátelskými a rodinnými starostmi a radostmi. Tj. v ten čas se specializujete sami na sebe. Smyslem je dát šanci hlubšímu sebepoznání, sebeprosazení, seberealizování...

Číst více

Šikana – II. část

Aby člověk přežil šikanu, není třeba být záměrně vychytralý jedinec, stavět vlastní impérium moci a kontaktů, hromadit materiální blahobyt pro případ nouze a mít doma zbrojní průkaz. Spíše pracovat na všech úrovních společnosti s filozofií efektivního života, řešit absence lidskosti a pozitivních hodnot v mezilidských vztazích. Šikana...

Číst více