Archiv pro kategorii: Nezařazeno

Uchopit svůj časoprostor

Pro zdravější, šťastnější a odolnější život je důležité si dopřát čas pro sebe. Je to váš intimní prostor, ve kterém se nemusíte nechat pohltit každodenností, stresovat životními úkoly s časovou náročností a odpovědností, řešením vleklých pracovních témat beze smyslu, ale i zabývat nefunkčně mnohými přátelskými a rodinnými starostmi a radostmi. Tj. v ten čas se specializujete sami na sebe. Smyslem je dát šanci hlubšímu sebepoznání, sebeprosazení, seberealizování...

Číst více

Šikana – II. část

Aby člověk přežil šikanu, není třeba být záměrně vychytralý jedinec, stavět vlastní impérium moci a kontaktů, hromadit materiální blahobyt pro případ nouze a mít doma zbrojní průkaz. Spíše pracovat na všech úrovních společnosti s filozofií efektivního života, řešit absence lidskosti a pozitivních hodnot v mezilidských vztazích. Šikana...

Číst více

Šikana – I. část

Život je láska. Šikana je absence lásky. Je to systematická psychotraumatizace, dehonestace lidské bytosti a znásilnění identity jedince/skupiny /oběť/ ze strany jedince/skupiny /agresor/. Pokud člověk nedokáže adekvátně čelit šikaně na pozici hrdiny, dostává se automaticky do pozice oběti. Šikana má formu a průběh strategicky propracovaného individuálního i organizovaného zločinu....

Číst více

Ve znamení pozitivní energie

Naslouchat sobě ve spojení mysli, těla a duše. 

Psychická vyrovnanost a fyzické zdraví není něco, co funguje u člověka samo sebou. Je třeba o ně preventivně a průběžně pečovat a kultivovat je. Vnímat a přijmout jako jistou osobní moc a kompetenci k životu s odpovědností k sobě, ke svým bližním a k...

Číst více