Co je koučink

Koučink (Coaching) je individuální metodou ‘učení se’. Základním stavebním kamenem koučinku je efektivní verbální interakce mezi koučem a klientem. Jejím smyslem je dosažení aktivní konstruktivní spolupráce na stanovení cíle a následně i jednotlivých kroků (alternativ), které vedou k řešení problému a/nebo jsou zaměřeny na osobní rozvoj klienta a konkrétní realizaci změn v jeho životě.

Klient, přicházející se svoji tzv. žádostí si v prvé řadě musí uvědomit své reálné potřeby, které mohou případně i jeho hypotetický (dosud předpokládaný) cíl pozměnit, oddálit nebo zcela vyvrátit. Kouč klientovi v celém procese koučování pomáhá kladením strukturovaných otázek, na které hledá vlastní odpovědi. Koučink tedy není jednostranným udílením rad či návodů ze strany kouče v roli experta. Klient si nachází v podstatě řešení sám.

Kouč přistupuje ke klientovi se zřetelem k jeho individualitě (typ osobnosti, věk, stupeň vzdělání, profesní a zájmové zaměření, zdravotní stav, životní a sociální kontext) a podporuje ho k tomu, aby postupně objevoval svůj vnitřní potenciál (talent, schopnosti, dovednosti), což současně vede ke klientovu hlubšímu sebe-poznávání.

Vzhledem ke specifičnosti koučinkových metod je možné dospět k řešení jakékoli životní situace (tématu). Nezbytnými předpoklady ze strany klienta však jsou: ochota na sobě upřímně pracovat (ačkoli to ne vždy může být příjemné), být otevřený životním změnám, alternativnímu a kritickému myšlení, mobilizovat svoji kreativitu a adaptabilitu souvisejícími s nálezy řešení a jejich praktickou aplikací v životním terénu.

Koučink umožňuje klientovi objevit (mnohdy netušené) osobní zdroje, které přispívají zároveň k větší kultivaci vnímání, prožívání a zpracování reality vůbec, k jeho osobnímu rozvoji nad rámec zpracovávané problematiky. Klient tak současně získává i pragmatický přístup k životu, jeho jednání se stává smysluplnějším, účelně zacíleným a produktivnějším. Vlastní sebepoznání osobnosti a výkonu rovněž přináší schopnost lépe předvídat chování druhých, navazovat efektivnější kontakty a vazby s okolím.