Co je pedagogicko – psychologická poradna dospělých

Pedagogicko – psychologická poradna dospělých je jednou ze služeb v oblasti péče o zdraví a osobní rozvoj člověka. Do poradny dospělých přichází klient za psychologem (pedagogem) s cílem poradit se o problému či životní události, které neumí řešit sám.

Poradenství nabízí prostor pro spolupráci v tematicky zaměřených konzultacích z hlediska postižení edukačních psychologických aspektů. Psycholog-pedagog vystupuje vůči klientovi v přímém vedení v roli experta, školeného znalce. To ovšem zároveň nevylučuje aktivní upřímný zájem a odpovídající formy účasti ze strany klienta, neb on je právě tím, který nejlépe zná své životní poměry s tématem porady spojené.

Výchovně vzdělávací funkce poradenství je preventivní i aktuálně operativní, signalizující varování nebo podporu. Proto bývá rovněž v redukované formě pedagogicko-psychologické poradenství vklíněno (z hlediska určité informační naléhavosti a urychlení nálezu řešení) do průběhu jiných metod – např. koučovánípsychoterapie. Pro potřeby provedení hlubších změn v psychické struktuře osobnosti klienta (vnímání, prožívání, jednání, uschopnění) bývá však poradenství zpravidla nejméně vhodnou metodou. Do značné míry zamezuje interiorizaci (zvnitřnění) a zvědomění (identické přijetí a zpracování) problému/tématu vzhledem ke konkrétním osobnostním  a kontextuálním požadavkům.

V (mas)mediální formě – knihy, periodika, výzkumy, internet aj. – má metoda poradenství na úrovni osvěty zevšeobecňující a popularizační ráz. Orientuje se ponejvíce na většinovou populaci a nikoliv na potřeby jednotlivce.