Nejčastější témata a volba metody – koučink, psychoterapie, psychologické poradenství

Mezi nejčastější témata klientů patří: nízké sebevědomí a nedostatečná sebedůvěra, úzkosti a strach, sebeprezentace v práci i v soukromí, problémy s navazováním kontaktů, selhání v zaměstnání, pracovní vyhoření, komplikace ve vztazích v osobním životě i na pracovišti, pocity beznaděje, fyzická samota, stavy osamělosti a smutku, deprese, posttraumatické poruchy, fobie, manipulace, pocity méněcennosti, šikana, kyberšikana, ztráta blízké osoby, potíže s hledáním partnera, péče a starost o blízkou osobu, nezaměstnanost a hledání zaměstnání, nedostatky ve studiu, komunikace a asertivní jednání, rozchod s partnerem, rozvod, před rozvodové a porozvodové problémy, manželské konflikty, trávení volného času, péče o domácnost a děti, mimomanželský vztah, vyrovnání se nebo boj s nemocí, psychosomatické potíže a jiné.

Rozvíjet se a pomáhat si - se má smysluplně.

Naše služby v oblasti péče o duševní zdraví a osobní rozvoj  jsou zaměřeny na efektivní volbu metody a forem spolupráce. Kouč, psychoterapeut, psycholog-pedagog posuzuje, jaká metoda je pro určitého klienta ta nejvhodnější. V zásadě lze jakékoliv téma/problém zpracovávat kteroukoli metodou. Všechny směřují člověka do bodu zásahu zlepšení dosavadního stavu dle jeho aktuálních možností, přičemž výstupem koučování je primárně vlastní klientův nález cíle, určitých kroků, jejich realizací - a tím současně také jeho vnitřního potenciálu, potřebného k jejich zvládnutí. V případě psychologického (pedagogického) poradenství je to konstruktivní přístup k získaným informacím a doporučením ze strany psychologa - pedagoga, na rozdíl od psychoterapie, která má pro klienta především léčebný, ošetřující a uzdravující efekt. Při volbě metody kouč, terapeut, psycholog - pedagog vždy zvažuje (a) individuální osobnost klienta, téma a stupeň jeho rozpracovanosti, sociální kontext (b) teorii a praxi metodiky koučování, poradenství a určitých psychoterapeutických přístupů a škol (c) dosavadní repertoár svých reálných možností (technických, prostorových, personálních aj.). V tomto smyslu mohou být jednotlivé metody funkční i v synergickém působení - mohou za určitých okolností přecházet jedna v druhou či navazovat (např. psychoterapie s koučováním osobního rozvoje nebo s pedagogicko - psychologickým poradenstvím).