Párová, rodinná a skupinová terapie

Párová a rodinná terapie

Párová terapie probíhá současně s oběma partnery – klienty nebo po určitou dobu s každým zvlášť, nebo po určitou dobu jen s jedním klientem.

Rodinná terapie využívá účast širšího sociálního kontextu (rodina, příbuzní). Je především zaměřena na řešení vzájemně konfliktních situací a vztahových potíží, na postižení a úpravu dosavadních nevhodných a/nebo nefunkčních vzorců chování, myšlení, emocí a komunikací v rodinném systému.

Nejčastější témata klientů: rozchod s partnerem, rozvod, předrozvodové a porozvodové problémy a témata, manželské konflikty, nedostatek komunikace mezi partnery, trávení volného času a zájmy, péče o děti a domácnost, mimomanželský (mimopartnerský) vztah a jiné vztahové potíže.

 

Skupinová terapie (skupinová edukace)

Členové skupiny si vzájemně poskytují prostor pro sebevyjádření, sdílení svých reakcí, emocí, myšlenek, prožitků ... Respektují se jako rovnocenní jedinci a/ vzhledem ke svým individuálním rozdílům (věk, vzdělanost, profese, psychické potíže aj.) a b/ v očekáváních či potřebách k dění a své účasti ve skupině. K psychoterapeutickému a výchovně vzdělávacímu efektu se využívá všech aktuálních procesů a zákonitostí skupinové dynamiky, tj. verbálních i nonverbálních reakcí, interakcí a vztahů mezi členy, které mimo jiné dokumentují i jejich rozdílnou individualitu, sociabilitu, adaptabilitu, kreativitu, konformitu, skupinovou soudržnost ... Členové si vzájemně poskytují a přijímají cennou zpětnou vazbu. Projevují vůči sobě zároveň oporu, podporu, důvěru ... A naopak se také účinně vzájemně korigují v rámci svých sebereflexí. Postupně dochází k přijetí konstruktivnějších vzorců chování, myšlení, cítění s vyloučením naopak nefunkčních rigidních postojových schémat. Členové rozvíjejí i vztah k sobě samému. Vzájemně se inspirují při řešení svých osobních problémů vzhledem k porozumění a překonání životních změn. Rozvíjí se vztahová kreativita i repertoár sociálních (komunikačních) dovedností.

Počet členů ve skupině je od 8 - 15. Skupina je převážně uzavřená, tj. v průběhu práce nepřibírá průběžně další členy. (Výjimky jsou možné pouze v prvních setkáních). Trvání skupiny je zhruba 1 rok, 6 měsíců s frekvencí setkání 1x týdně 2 hodiny (zpravidla večer). Skupina je vhodná pro: muže a ženy od 18-ti let. Není vhodná pro jedince, kteří se znají před příchodem do skupiny z osobního nebo pracovního života (pokud nejde o skupinovou práci zaměřenou na partnerskou, rodinnou, týmovou nebo skupinovou problematiku, muzikoterapeutickou a pohybově terapeutickou skupinu).

Tematická zaměření skupinové práce zpravidla jsou: individuální potíže, partnerské a rodinné problémy, komunikační a sociální dovednosti, osobní rozvoj a sebepoznání, osamělost aj.