Jak řízenou imaginací k větší sebedůvěře, psychické odolnosti a výkonnosti.

Část I.

Síla našeho vnitřního JÁ pramení u znalosti osobní hodnoty.

Chtít a mít zdravé sebevědomí nám však není vrozené. Vyvíjí se postupně. V různých životních peripetiích – pozitivních i negativních, příjemných i nepříjemných, individuálních i sociálních. Ten, kdo vyrůstal z vlastních přiměřených zkušeností a opory bližních v důvěře, v bezpečí a lásce, v uznání a porozumění nebo v inspirativní kritice či trestu… bude mít určitě náskok před tím, kdo zažil větší prohry, zklamání a různá traumata bez vysvětlení nad rámec svých možností. Sebejistý člověk s výbavou z ocele prochází životními zkouškami a prožitky s odhodlaností. Potíže naopak přetaví v motivující apel k úspěšnosti a plodí pozitivní perspektivy. I. Kant zmiňuje, že „veškerou sílu v sobě poznáme dle překážek, které dokážeme zvládnout.“ Zatímco nejistí lidé s nedostatkem sebevědomí odstrkují sebe od mnohých příležitostí nebo je vůbec nevidí. Šance jim proklouzávají skrze prsty. Často zjišťují, že některé věci nelze dohnat už nikdy nebo příliš složitě. Cítí se nespravedlivě znechuceni a ošizeni životem. Současně občas takový stav posléze paradoxně řeší v bouřích akutních přerodů a požadavků na nepřiměřené výkony – svoje i ostatních – což následně vede spíš k sebe-potlačení, než k sebe-prosazení. Jste milovníci nářků a výčitek? Co je za nimi skryto ve vás samotných? Zdravě sebevědomý člověk, který si je vědom vlastní hodnoty se prosazuje ve světě mezi ostatními zcela průběžně a flexibilně. Každým naším krokem je sebevědomí de facto testováno a modelováno. Pro koho je problémovým tématem, ten jej může plánovitě vědomě trénovat sám nebo s pomocí psychoterapeuta anebo kouče. Ve stavech běžného přemýšlení totiž můžete svoje plány, kroky, vize jen odhadnout, ale čím více je metodicky propracujete ve spolupráci s odborníkem – tím více se s nimi identifikujete. Uchopte se, jací jste. Síla JÁ je v detailu poznání „co chci a kam směřuji“. A naordinujte si přinejmenším reálná či pravdivá fakta k sobě samým. Posuňte se! A zdařile propracovaná motivace a algoritmus kroků vám stále budou říkat: tudy! Řízená imaginace v psychoterapii disponuje značnou sadou psychologických nástrojů k naplnění edukačních cílů v procese sebepoznání a osobního rozvoje. Učí skutečnost kreativně vidět a adaptabilně prožívat ve všech jejích variacích a nekonečných proměnách. Imaginace plus projekt plus relaxace se rovná optimalizace vnitřního potenciálu a jeho realizace. Cílem je propojit triumvirát myšlenek, emocí a jednání do jakýchkoliv konstruktivních představ, rozmnožit je do kontinuity děje a projevit se po svém. Pro silné JÁ je potravou cokoliv, co se mění s nálezem pozitivního smyslu a progresu. Vzniká příběh o příběhu. Imaginovat lze vše to, co existuje, a co ne - může existovat v imaginaci.

DK