Jak řízenou imaginací k větší sebedůvěře, psychické odolnosti a výkonnosti.

Část III.

Silné JÁ roste a mohutní z relativní vyváženosti energetických vah příjmů a výdajů.

Vyživuje se z bilance konta ocenění za úspěchy i neúspěchy přetavené do nových šancí a výzev. Psychoterapeut a kouč upozorňuje, že ocenit sebe sama lze upřímně za všechno, co se podaří – navenek i uvnitř - a rozhodně nezapomenout začít už od zdánlivých maličkostí, i kdybyste u nich zase skončili! Sebe-ocenění může působit jak termální lázeň: zklidňuje, osvěžuje, povzbuzuje k vyšším výkonům a zkrášluje naše JÁ. Takové konto se přece buduje s chutí. Přesto jeho absence je jedním z nejčastějších zdrojů psychických handicapu, a z toho vzniklých problémů v krajině našeho nitra v potřebě mít se rád/a. K tomuto stavu sebe-lásky a radosti stejným dílem významnosti směřuje i upřímná, oprávněná, motivující, účelová a dobře míněná kritika. Zbilancujte, co byste si vytkli za dnešní den s cílem to změnit? Za co byste se dnes pochválili či ocenili a konkrétně jak? A bedlivě to uložte do svého konta ocenění. Být si vědom své hodnoty však ještě současně neznamená umět o tom adekvátně mluvit nebo se prosadit mezi druhými. Pokuste se vytvořit na sebe vlastní reklamu nebo slogan! Slovo zviditelňuje naše myšlenky, emoce a energii. Vytvaruje konkrétní osobní JÁ navenek. Tvorba vnitřní i vnější stránky naší osobnosti a rozumět sobě samému, tj. umět v ní číst jako v knize, je vždy nezbytnou součástí našeho procenta odhalování, sebeprezentace a interakčních vzorců s okolím. Psychoterapie vede klienta k pochopení cesty k sobě skrze druhého a od sebe k druhým. Mnohé záleží na kvalitní znalosti našich silných a slabých stránek. V jejich půdorysu leží řada složek ze seznamu inteligence, charakteru a temperamentu. Co umíme a neumíme? A co v tom našem pořadníku schopností a dovedností zvládáme nejlépe a co nejhůře? Co máme zájem na tom změnit a co ne? Co chceme a co musíme? Rozdíl mezi chtít a muset je náš vlastní postoj, ve kterém psycholog, psychoterapeut i kouč vedou klienta k tomu, že je pouze na něm, jak se sebou zachází. Ve vlastním rozhodnutí slůvka chtít – „chci“ - je obsažena naše moc a postupy zvládání. Ty však nejsou neměnná dogmata – vyvíjí se, proměňují a kultivují, nebo upadají v zapomnění, a jiné se opět probouzejí, a s větší samozřejmostí provedení se osvobozují spolu s námi. Afirmační, mantrovské, neurolingvistické programy mysli, mind-mapy, motivační scénáře i autostimulační manévry v psychoterapii a koučování pomáhají zaktivovat mysl a potenciál efektivním způsobem a představují každodenní práci na svém silném JÁ a osobním rozvoji. Nastupte do vlaku své řízené imaginace a výlet do budoucnosti vám zmapuje, kde můžete být za rok nebo za pět let. Kde budete za deset let? A co byste poté poradili někomu, kdo potřebuje například vaše tříleté zkušenosti? Programované JÁ se postupem času stává naší nedílnou součástí, i když práce není jediný život, který je dobré prožít. Může ho tvarovat, posílit a rozjasnit i adekvátně zvolený program odpočinku – relaxu, co by shovívavé náruči. Teď je mi fajn“ může být super zážitek v pracovních aktivitách, ale i společný jmenovatel pobytu a pohybu v přírodě, při sportu, v tanci, na józe, při meditaci, při kulturní účasti, ve fitness. Stav „fajn“ je osobní intimní platformou co rehabilituje naši duši a tělo v jejich synergické součinnosti. Dodává energii celému našemu životu. Zkuste si odpovědět na otázku: cítit se v pohodě - je pro mne, když… a uložte si to do balíčku inspirací k regeneraci vaší mysli a těla.

DK