Jak řízenou imaginací k větší sebedůvěře, psychické odolnosti a výkonnosti.

Část IV.

Síla našeho JÁ je podmíněna tělesným vědomím.

Přijetí sebe sama, zdravé sebevědomí a osobní rozvoj jsou závislé i na vnímání svého celého těla (včetně věku a pohlaví). To se od narození postupně také vyvíjí ze vztahů k druhému. Je intrapsychicky „sochařsky“ tvarováno dotyky, pohledy, vnímáním a jednáním druhého, tj. tím jak sebe sami prožíváme ve vzájemně propojené přítomnosti. Tělo je výsledkem spoluautorství sebe a okolí. Zavřete oči a zkuste si představit sebe sama v odraze zrcadla do nejmenších detailů. Nic nevynechejte. Můžete si představovat, jak se smějete, nebo mračíte, nebo divíte, lekáte nebo strachujete… Nebo jako součást prostoru, ve kterém třeba létáte jako pták nad horami, vodami, údolím… Nejde o divadlo, o grimasy a legrácky… a že už se dobře znáte? – Jde o niterný průzkum vlastního těla, intimní archeologii poznání, prožívání a objevu sebe sama – fyzicky i emočně. Navenek i uvnitř. S. Freud a jiní poukázali, že „náš prožitek sebe samých je vždy z těla odvozen a tělem vymezen.“ Naše JÁ je tedy v nejhlubším smyslu tělesné povahy. Jeho progresivní vývoj je závislý na obraze o sobě, který však není obrazem a odrazem v zrcadle, nýbrž výrazem vzácné jinakosti, tj. toho co mi patří – a zároveň stejnosti/podobnosti s druhým, tj. toho co mi nepatří. Stane-li se vlastní fyzické tělo pozitivním motivem k sebeuvědomění a k osobnímu rozvoji, pak vždy znamená fungující přirozený organismus ve své svébytnosti. A pokud jde o módní design, kostýmem našeho JÁ může být lecjaká tvůrčí narážka na svět. Byly doby, kdy se fialová se zelenou nesnášely. Ale všeho s obezřetností k daným významům a účelům. Tělo a naše zdraví nás nepředurčují být ikonickou normou. Zdravý duch ve zdravém těle definuje kreativní komplex svobodných voleb úpravy a péče o sebe – fyzicky, psychicky a duchovně, aniž by člověk musel propadnout zdravotnímu šílenství nebo dobovému diktátu image. Také věk není nemilosrdná bestie – naopak, jde o vnitřní přirozený instrument silného JÁ v duchu subjektivní cesty k archetypu autority osobnostní zralosti a moudrosti z plnosti života – kvanta a kvality nasbíraných dat. Nadsazenost fenoménu mládí obrací svět vzhůru nohama a vyprazdňuje život jako odpadkový koš. Bohužel. Věk je však index, nikoli číslo, tj. výpočet z jejich souhrnu, který do sebe absorbuje ze života vše to, co souvisí s věkem chronologicky úředním (datum narození), věkem fyziologickým (např. stavba těla), biologickým (stav tkání, orgánů, možnosti reprodukce), psychologickým (vitalita, talent, schopnosti, např. paměť), estetickým (vnější image), fyzickým (tělesná zdatnost) a individualizuje tak osobnost a životní příběh každého z nás, včetně vzájemné úcty a respektu k rozdílnosti pohlaví. Co dává silné JÁ muži a co ženě? A proč takové rozdíly vůbec existují? A jací bychom si v tomto smyslu přáli být a nebýt? A jaká žena a muž je nejvíc cool? Ženy mohou být v mnohém vnitřně silné a mocné jako muži. Muži mohou být vnitřně silní a mocní jako ženy. Muž a žena se mohou v mnohém lišit a vytvářet tak funkční komplement ve své rovnocenné autonomii nebo s nenahraditelnou vzájemnou invazí do vlastních JÁ. Ko-evoluční programy rozvoje jakýchkoliv sociálních vazeb a vztahů širokospektrálně integrují obojí pohlaví do pojmu jeden člověk. Pragmaticky zaměřený život směřuje rovněž k genderově fluidním tématům. Psychoterapie a koučování vedou v tomto duchu jedince k tomu, že pravda v jakémkoli přátelství a partnerství začíná ve dvou. Je poněkud iluzorní a významově proměnlivou kategorií. Silné JÁ a kvalitní osobní rozvoj se tudíž odehrává na place oboustranné vzájemnosti a rovnováhy moci a vlivu. Jsem ráda, že jsem… Jsem ráda, že jsem žena, protože … Jsem rád, že jsem … Jsem rád, že jsem muž, protože …

DK-12/15