Moderní technologie (mobil, počítač, internet, sociální sítě) jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem – IV. část

Jako je tomu v případě jakékoli záměny funkce toho, co má člověku sloužit, aby svůj život obohatil, zkvalitnil ... a nikoli, aby se stal otrokem něčeho, co představuje pouze jeden rozměr vícedimenzionálního modelu našeho bytí. Svoji ostražitost vyžaduji zejména technologické aplikace, které nabízejí svým uživatelům imitování nebo vůbec nahrazení lidských schopností a reakcí.  Např. existuje mobilní aplikace s určitým tónem vyzvánění, kdy daný zvuk směřuje mozek a tělo k neuvědomovaným reakcím. A je pak otázkou, zda jde o službu člověku nebo spíše o brainwashing (vymývání mozku), ve kterém sama technologie nenápadně řídí člověka, přebírá nad ním kontrolu a posléze určuje jeho chování. Některé vědecké výzkumy dokazují, že používání sociálních sítí narušuje naše vnímání času, tempa a restrukturuje náš režim dne, čímž může docházet k zakrňování některých center v mozku. Je rovněž návykové a přispívá ke vzniku a prohlubování depresí, neuróz, úzkostí a syndromů, které devastují naši psychiku a přirozené reakce na podněty. Přílišné používání elektroniky nabourává tzv. laterální myšlení a snižuje schopnost čelit různým stresorům z prostředí a v mezilidských interakcích.  Komunikace s druhými jsou založeny na lidské potřebě k někomu patřit, vytvářet sounáležitost, společenství lidí podobných hodnot a zájmů. Jde také o prezentace jedince vůči celku vzhledem k upevnění jeho moci, kompetencí a tvorbě sebe-pojetí. Časté používání sociálních sítí a virtuální reality spíše nahrazují, než doplňují, bezprostřední kontakty mezi lidmi. Evokují různé iluze participací na něčem, a deformují tak pojetí mezilidské důvěry i sebedůvěry pro různé formy prosazení se v reálu. V práci s klienty se také často setkávám s různými potížemi pohybového aparátu. V případě negativních zneužití IT technologií jde pak o řešení psychických traumat z kyberkriminality (kyberšikany) pod vedením psychologů a psychoterapeutů.

DK