Podniková psychologie, aneb Potřebuje personalista rozšíření dovednosti?

Podniková psychologiePersonalistika je práce s lidmi a o lidech. Personalista musí umět výborně komunikovat s lidmi a zhodnotit jejich silné a slabé stránky na základě vstupních informací a krátkého osobního pohovoru. Na úspěšných lidech a jejich vhodném sestavení do týmů stojí úspěch celé firmy. Tohle každý personální manažer dobře ví, ale položme si otázku, jestli si s tím v dnešní době na trhu práce bez titulu MBA vystačíte?

Praxe utváří osobnost

Každý úspěšný personalista se musí vzdělávat v oboru celý život, aby ukázal, že má zájem neustále jít kupředu. Vysoká škola, kterou jste vystudovali před lety, Vám nestačí! Pokud požadujeme od zaměstnanců, aby něco dělali pro svůj osobní rozvoj, měli by lidé, kteří mají tuto oblast v hlavním popisu práce, jít příkladem. V neposlední řadě platí, že personalista by měl vyvolávat přirozený nenucený respekt u ostatních zaměstnanců firmy a u uchazečů o zaměstnání, a to pro svou odbornou úroveň. Proto se hodí doplnit formální vzdělání z vysoké školy profesním titulem, který odkazuje na praktické dovednosti a zkušenosti nositele možná více, než řada teoretických akademických titulů.

Např. instituce Ústav práva a právní vědy v Praze nabízí profesní postgraduální studium MBA v oborech Řízení lidských zdrojů nebo Psychologie managementu. Studium je ukončeno slavnostní promocí a získáním titulu „Master of Business Administration,“ který je obvyklým završením manažerského vzdělávání na prestižních západních univerzitách. Titul MBA zkrátka znamená, že využíváte různé možnosti, jak svou profesní kvalifikaci posunout dál, že nemáte problém obětovat část svého volného času a umíte si rozvrhnout čas tak, abyste kromě práce zvládli i studium.

Podniková psychologie

Studium je především o rozvoji

Podniková psychologieV kurzech na Ústavu práva a právní vědy nebudete studovat jen právo. Jedná se o multidisciplinární vzdělávací instituci, která si za patnáct let působení na trhu vybudovala širokou nabídku programů zaměřených na pestré spektrum společenských věd. Načerpáte nové poznatky a obohatíte své zkušenosti v oblasti komunikace, psychologie, řízení, to vše na základě výuky s předními odborníky v kontextu aktuálních právních a ekonomických souvislostí. Samozřejmostí je výuka v anglickém jazyce, díky níž můžete osobně poznat zajímavé lidi pocházející ze zahraničí, kteří aktuálně působí v České republice, a rozšířit tak svoji profesní síť kontaktů. Další z řady důvodů, proč by o postgraduálním studiu měl přemýšlet každý personalista.

Autor: JUDr. Sandra Brožová, LL.M.