Preventivní regenerace těla i ducha – I. část

Tento příspěvek (I. - V. část) do blogu vznikl jako text pro přípravu článku do čas. Playboy ve spolupráci s red. Petrem Bošnakovem.

Určitě je důležité, aby práce a relax probíhaly v životě člověka v jisté funkční vzájemnosti  - šly „ruku v ruce“. Odpovědný přístup k sobě a ke svému zdraví si člověk utváří v průběhu života. A je také známým faktem, že se začne často cíleně v tomto smyslu pozitivně měnit, až když je postaven před skutečnost, že něco není v pořádku, teprve v důsledku jisté diagnózy přehodnocuje své priority a zájmy. Jinak má tendenci průběžnou regeneraci svých sil bagatelizovat. Myšlenkový pre-koncept zdravého životního stylu v principu vychází z každodenní bilance výdeje a přijmu energie v určité homeostatické rovnováze, která zabezpečuje optimální fungování našeho organismu uvnitř i navenek. Metodické postupy tzv. ego-angažovaného jednání učí člověka mít svoje aktivní pozice/reakce pod kontrolou, čímž si v sobě fixuje hodnotu vlastního já v pozitivní tvůrčí verzi z hlediska své úspěšnosti. To následně také přispívá k rehabilitaci a integritě naší osobnosti zvládat zátěžové situace a zacházet se sebou cíleně efektivně. Porozumět fungování našeho organismu ve spojitosti s životními nároky a uvědomit si i reálný dopad nežádoucího chování.  Je nutné naslouchat svému tělu, které k nám vysílá signály – doporučení i varování před možnými riziky nadměrného vypětí a existence různých stresorů z prostředí. Člověk, který je lhostejný k sobě i k ostatním bude mít pravděpodobně s přijetím těchto varovných signálů a preventivních cílů větší problémy, než ten, který přijal určité závazky a povinnosti vůči sobě a svému blízkému okolí. Regenerační projekty proto často jednotlivce zapojují do určité skupinové dynamiky, v některých případech i pod vedením psychoterapeutů, psychologů, pedagogů - lektorů, kde se individuální hodnoty a péče o zdraví společně sdílejí a snadněji realizují.

DK